Publicerad: 19 november 2020

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar det mesta i vår arbetsmiljö som inte är fysisk. Det handlar istället till exempel om möjlighet till personlig utveckling i jobbet eller hur kollegor samarbetar.

SKR stödjer kommunerna och regionerna i deras arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På Suntarbetsliv finns stöd och verktyg för dig som är chef. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKR samt Sobona.

Suntarbetsliv

OSA-föreskriften

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling och mål viktiga för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren är skyldig att göra för åtgärder för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I föreskriften delas den psykosociala arbetsmiljön upp i organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Frågor och svar om OSA-föreskriften

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket

Social arbetsmiljö

Den sociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och personlig utveckling. Den styrs av faktorer som arbetsorganisation, arbetets innehåll och upplägg, men också känslan av att befinna sig i ett sammanhang med ett meningsfullt arbete, eget ansvar, inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen.

Organisatorisk arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:

 1. ledning och styrning
 2. kommunikation
 3. delaktighet, handlingsutrymme
 4. fördelning av arbetsuppgifter, och
 5. krav, resurser och ansvar.

Stress

Stress är nära sammankopplat med en dålig social arbetsmiljö. Stress kan beskrivas som en påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med våra tillgängliga resurser och det vi förmår.

Orsakerna till stress är många, men framför allt är de individuella – hur du upplever din arbetssituation är olika beroende på vem du är och var du befinner dig i livet. Stress är ingen sjukdom, men man kan bli sjuk av att utsättas för stress – utmattningssyndrom (utbrändhet) och belastningssjukdomar är exempel på det.

Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg som bidrar till att höja kunskapen i arbetsgruppen och skapa en gemensam förståelse för stress i arbete

Stressdialogen, Suntarbetsliv

Verktyg organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA-kompassen, Suntarbetsliv

OSA-kollen, Suntarbetsliv

OSA-utbildningen, Suntarbetsliv

Testa din stressnivå, Suntarbetsliv

Arbetstyngdmätning

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Anders Westlund
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!