Publicerad 19 december 2023

Hedersrelaterat våld och förtryck

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stödja dem som utsätts. SKR har samlat material som stöd för arbetet.

Mellanförskap och minoritetsstress – hur kan vi förstå ungas komplexa utsatthet?

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtyck i Stockholm som riktar sig till unga i hederskontext och till yrkesverksamma. Aerzo Samadi och Poya Ashna, kuratorer på Origo, berättar hur oron att mötas av rasism och diskriminering kan förstärka utsatthet och göra det svårare för unga att söka hjälp. Föreläsningen spelades in i december 2022. Längd: cirka 25 minuter.


Hur upplever utsatta kvinnor stödet från socialtjänsten?

Helen Olsson, lektor vid Karlstad universitet, har gjort en intervjustudie med unga kvinnor som lever med hedersförtryck. Vilka behov har målgruppen, och vad är viktigt i kontakten med socialsekreterare? Föreläsningen spelades in i april 2022. Längd: 23 minuter.


Stöd för chefer att uppmärksamma utsatta medarbetare

I SKR stödmaterial för arbetsgivare finns kunskap, mallar och annat stöd som chefer kan använda för att uppmärksamma och stödja medarbetare som utsätts för våld av närstående. Materialet tar även upp hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Medarbetare som utsätt för hedersrelaterat våld

Vård- och insatsprogram och stöd för reflektion

SKR:s Uppdrag Psykisk Hälsa har integrerat kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck i de vård- och insatsprogram för psykisk hälsa som används av vården, skolan och socialtjänsten. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma att tidigt upptäcka och stödja utsatta. Projektet har även tagit fram material som kan användas för reflektion i arbetsgrupper.

Hedersrelaterat våld och förtryck, Uppdrag Psykisk Hälsa

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.