Publicerad 24 april 2024

Filmer

Filmer framtagna för marknadsföring av e-tjänsten FamiljehemSverige samt Familjehemmens dag. Materialet är fritt att ladda ner och använda i marknadsföringssyfte.

Familjehemsföräldrarna Sussi och Thomas om att göra skillnad för ett barn och dess framtid, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 53 sekunder lång.

Familjehemsföräldrarna Sussi och Thomas om viktiga egenskaper hos den familj som vill ta emot ett barn, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 43 sekunder lång.

Familjehemsföräldrarna Emilia och David om motiv för att bli familjehem, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 1 minut och 18 sekunder lång.

Familjehemsföräldrarna Emilia och David om det bästa med att vara familjehem, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 41 sekunder lång.

Familjehemskonsulenterna svarar – vad är en kontaktfamilj?, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 1 minut och 46 sekunder lång.

Familjehemskonsulenterna svarar – vad är skillnaden mellan kontaktfamilj, familjehem och jourhem?, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 1 minut och 39 sekunder lång.

Familjehemskonsulenterna om olika motiv till att bli familjehem – känner du igen dig?, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 1 minut och 30 sekunder lång.

Familjekonsulenterna svarar – behöver man någon speciell utbildning för att bli familjehem?, Vimeo

Filmen är framtagen för anslutna kommuner att kunna marknadsföra tjänsten FamiljehemSverige. Ladda ner filmen och dela den i sociala medier. Filmen är 1 minut och 6 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Ola Nordqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.