Publicerad 25 april 2024

Innehåll i e-tjänsten FamiljehemSverige och hur kommunen ansluter sig

FamiljehemSverige är en säker tjänst som underlättar kommunens arbete med prioritering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, jourfamilj eller kontaktfamilj. Målet är att, i ett tidigt skede, få relevanta uppgifter om den som är intresserad av uppdragen på ett säkert sätt.

Så ansluter du er kommun

SKR ansluter kontinuerligt nya kommuner.

För att ansluta er kommun, skicka nedanstående uppgifter till

familjehemsverige@skr.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla personer i kommunen som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mejladresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar endast som en ID-kontroll) till ansvarig för att starta upp tjänsten.
  • Personliga e-postadresser samt mobiltelefonnummer till de personer i kommunen som ska ha tillgång till inkommande intresseanmälningar.
  • Fakturaadress samt referens.

Kommunerna är kostnadsbärare

Driftkostnad innefattar licensavgift, förvaltning, teknisk plattform, support, viss utvecklingskostnad samt att tjänsten är GDPR-godkänd.

Kostnad per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal. Kostnaderna varierar mellan 315 kronor per månad för de allra minsta kommunerna till 4.500 kronor per månad för storstadskommunerna.

Vad ingår i FamiljehemSverige?

FamiljehemSverige underlättar kommunens arbete med prioritering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj genom att sammanställa relevanta uppgifter om den som anmäler intresse. Detta görs via en säker tjänst.

Kommunen får en sammanställd bild av intresseanmälningar

Antalet frågor och innehåll som den sökande får besvara anpassas efter det uppdrag som hen väljer att anmäla intresse till. Frågorna rör bland annat relationsstatus och information om samtliga i hushållet, boendeform samt språkfärdigheter. Uppgifterna sammanställs sedan automatiskt och skickas till den eller de kommuner (max fem) som personen har valt att skicka ansökan till. Sammanställningen är framtagen för att både ge en översiktlig och en mer omfattande bild av familjen eller personen som anmält intresse.

Ger de intresserade information om uppdragen

På webbplatsen FamiljehemSverige.se kan de intresserade göra ett självtest om 15 frågor som syftar till att ge en uppfattning om vad åtagandet som familjehem innebär. Om resultatet är positivt föreslås personen att fylla i en intresseanmälan.

Frågorna till självtestet och frågeformuläret för intresseanmälan bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) vilket är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem som Socialstyrelsen har utvecklat. BRA-fam, Socialstyrelsen

Automatisk statistikrapport varje månad

Varje månad får anslutna kommuner en rapport som ger en sammanställd bild av de som anmält intresse till kommunen. Statistiken är anonymiserad. Rapporten kan användas i marknadsföringsanalys för att utvärdera vilka som ansöker om uppdragen.

Marknadsföringsmaterial

Anslutna kommuner erbjuds använda marknadsföringsmaterial som kan anpassas till kommunens egen grafiska profil, såsom banners, flygblad, filmer som kan spridas på sociala medier.

Marknadsföringsmaterial FamiljehemSverige

Support

Kommuner som är ansluta till FamiljehemSverige erbjuds support gällande tjänsten, och får gärna tycka till om tjänstens innehåll och förbättringsområden. Med jämna mellanrum anordnas även ett webbsänt erfarenhetsutbyte där aktuella frågor presenteras och diskuteras.

Har du frågor om anslutning till och kostnad för FamiljehemSverige?

Kontakta:

familjehemsverige@skr.se

Informationsansvarig

  • Ola Nordqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.