Publicerad 1 juni 2023

Ledarskapsstöd Nära vård

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Att hantera komplexa system

Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt att driva en omställning och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. SKR har tagit fram en handbok för att stötta i arbetet med omställningen. Handboken är tänkt som vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen till Nära vård. Handboken är riktad till dig som ska leda eller driva omställningen till Nära vård.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Ledarskapsprogram

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg samt förtroendevalda. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Programmet genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen.

Kursdatum och tider för tjänstepersoner och förtroendevalda hösten 2023

 1. 29 augusti 14.00-17.00 - Att formera sig
 2. 19 september 15.00 -16.30 - Internationell utblick
 3. 18 oktober 14.00 - 17.00 - Att komma i görande
 4. 7 december 14.00 - 17.00 - Att bli uthålliga

Ledarskapsprogram Nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda

Seminarier för högsta tjänsteledningen i kommuner och regioner

SKR arrangerar ett ledarskapsprogram under hösten 2023 som innefattar tre seminarier och två länsdialoger. Sista anmälningsdag är den 1 augusti 2023.

 1. Seminarium den 5 september klockan 14.00-17.00 - Att formera sin systemledning
 2. Länsdialog den 2 oktober klockan 16.00-17.00
 3. Seminarium den 24 oktober klockan 14.00-17.00 - Att komma i görande
 4. Länsdialog den 6 november klockan 16:00 – 17:00
 5. Seminarium den 29 november klockan 14.00-17.00 – Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga.

Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner

Introduktion ledarskap och Nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Klara Palmberg Broryd, teknologie doktor med specialisering på komplexitet, svarar på frågor om ledarskap och Nära vård. Frågorna som ställs är:

 • Vilken roll spelar ledarskapet för omställning till Nära vård?
 • Vad är SKR:s roll i omställningen till Nära vård?

Ledarskapet är centralt för omställningen till Nära vård. Klara Palmberg Broryd menar att ledare både inom regioner och kommuner behöver "kroka arm" och samarbeta i omställningen till Nära vård och att sätta igång och börjar "göra". Lisbeth Löpare Johansson berättar om handboken och ledarskapsprogrammet. Längd: 2 minuter

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.