Publicerad 20 februari 2023

Folkhälsa – Styrning och ledning

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är ett strategiskt val för att klara framtidens välfärd, bemanning och finansiering. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Evenemang

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.