10 september 2024 kl. 14.00-17.00

Ledarskapsprogram Nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda

SKR erbjuder en nationell arena för dialoger och gemensamt lärande för tjänstepersoner och förtroendevalda. Programmet pågår under fyra månader och omfattar fyra seminarier med arbetsuppgifter samt tre tillfällen för fördjupad dialog mellan deltagarna i programmet.

Anmäl dig

Innehåll

Programmet erbjuder kunskapspåfyllnad från några av landets bästa föreläsare inom områden som systemledning och systemeffektivitet, hur vi säkrar vinster i omställningen och hur vi blir ännu bättre på att leda i komplexitet. Innehållet i programmet bygger både på forskning och erfarenhet.

I programmet erbjuds också tre tillfällen för fördjupad dialog. Vid dessa tillfällen har du möjlighet att samtala i mindre grupper om vad omställningen innebär och hur vi kan bidra gemensamt.

Reflekterar vid seminarierna och dialogmötena gör bland annat Hans-Inge Persson, närståenderepresentant och författare samt representanter från Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Läkarförbundet, Psykologförbundet, Vision och Vårdförbundet.

Målgrupp

  • Chefer och ledare inom vård och omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioner.
  • Förtroendevalda politiker med uppdrag inom vård och omsorg i kommuner och regioner.
  • Personer som arbetar med innehållet i högre utbildning och/eller verksamhetsförlagd utbildning.

Praktisk information

Seminarierna kommer att spelas in och finnas tillgängliga i 14 dagar efter sändningsdag för anmälda deltagare.

Kursdatum

10 september klockan 14.00-17.00

Seminarium 1: Att leda med riktning till en Nära vård

26 september klockan 16.00-17.00

Dialogmöte.

9 oktober klockan 14.00 - 17.00

Seminarium 2: Att inspireras och lära – en internationell och nationell utblick

21 oktober klockan 16.00 - 17.00

Dialogmöte

13 november klockan 14.00-17.00

Seminarium 3: Att göra

20 november klockan 16.00 - 17.00

Dialogmöte

4 december klockan 14.00-17.00

Seminarium 4: Att vara uthålliga och ta hem effekter

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.