Publicerad 5 november 2020

Att driva omställningen till Nära vård

Förhoppningen med den här handboken är att den både ger kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen. Handboken riktar sig till dig som har ett ansvar att leda eller driva omställningen till Nära vård.

Det pågår en omställning till en personcentrerad Nära vård som ska ge stöd till ett gott liv med god hälsa. Att driva en förändring i en så stor verksamhet som hälsosjukvården och omsorgen, med flera huvudmän, olika förutsättningar i olika delar av landet, många professioner och andra aktörer är att driva en omställning i komplexitet. Det är oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till.

Handboken finns även inläst av Klara Palmberg Broryd. Ljudboken är uppdelad i kapitel.

Att driva omställningen till Nära vård, ljudbok

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.