Publicerad 29 mars 2021
Frågor och svar

Vilka ersättningar gäller för gravida arbetstagare som inte får arbeta?

(Uppdaterad: )

Efter att arbetsgivare genomfört riskbedömning och utvärderat möjliga förebyggande insatser för att skydda gravida arbetstagare från att exponeras för risker i arbetsmiljön, kan slutsatsen bli att arbetsgivaren behöver förbjuda den gravida att arbeta. (Enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen, samt utifrån AFS 2007:5)

Den gravida arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning kan utbetalas helt eller delvis, utifrån två olika förutsättningar:

  • Om arbetet är fysiskt ansträngande lämnas ersättning med graviditetspenning tidigast från och med den 60e dagen före den beräknade förlossningen.
  • Om arbetet innebär risker i arbetsmiljön lämnas ersättning från och med förbudet att arbeta med stöd av arbetsmiljölagen. Här inräknas då risk för smitta vilket inkluderar covid-19 som har bedömts vara en allmänfarlig sjukdom klass 3.

Det är Försäkringskassan som bedömer rätten till graviditetspenning i varje enskilt ärende, och i detta kan de välja att ta kontakt med arbetsgivaren med syfte att säkerställa att möjlighet till andra åtgärder har värderats och uttömts innan förbud skett.

Gravid arbetstagare som fått förbud att arbeta, enligt arbetsmiljölagen, anses inte kunna stå till arbetsgivarens förfogande och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte heller möjlig att använda i situationen (även om själva ordet avstängning förekommer i sammanhanget på Försäkringskassans hemsida).

Noteras bör även att Folkhälsomyndigheten starkt rekommenderar den gravida att ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 36. (Föräldrapenning kan tas ut från vecka 32). Inget särskilt underlag behövs då, förutom moderskapsintyget som varje gravid kan få av sin barnmorska.

Graviditets­penning, Försäkringskassan

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset