Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad är det som gäller vid en anställning?

  • Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren. I praktiken kan det innebära 5 timmar en vecka och 25 timmar en annan, beroende på hur intensivt skolarbetet är i olika perioder.
  • Studentmedarbetaren får en särskilt kollektivavtalsreglerad tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en särskild visstidsanställning (SÄVA), och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning.
  • Anställningen gäller en termin i taget. Om du vill erbjuda studentmedarbetaren en anställning under sommaren är det anställningsvillkor enligt Allmänna bestämmelser (AB) eller annat tillämpligt avtal som ska användas.
  • Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.