Publicerad 10 juni 2021

Lagar, rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar för att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska återfå och kunna återgå i arbete är det som vi känner till som arbetslivsinriktade rehabilitering.

Regleringen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen återfinns i flera lagar och föreskrifter. De huvudsakliga lagstiftningar som berörs är Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken.

Arbetsmiljölagen, Sveriges riksdag

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), Arbetsmiljöverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Arbetsmiljöverket

30 kap. Socialförsäkringsbalken, Sveriges riksdag

7 § Lagen om anställningsskydd

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.