Publicerad 1 juni 2021

Jäv

Alla medlemmar i ett Nationellt Kvalitetsregisters styrgrupp ska deklarera jäv. Jävsdeklaration är ett sätt att se till att styrgrupperna har ett system för att hantera jäv gentemot huvudmännen.

CPUA-myndigheten

Precis som för all annan offentlig verksamhet ska CPUA-myndigheten bedriva egenkontroll över de Nationella Kvalitetsregistrens verksamhet. Myndigheten ska till exempel se till att styrgruppsmedlemmarna redovisar sina bisysslor och att eventuella jävssituationer hanteras. Att registrens styrgrupper ska deklarera jäv följer av SKR:s och statens överenskommelse om Nationella Kvalitetsregister. Det bör vara CPUA-myndigheten genom den organisatoriska enhet som ansvarar för kvalitetsregister som beslutar om rutiner för denna process. Det är lämpligt att registerhållaren omhändertar redovisningen av jäv.

Styrgruppen

I samband med att ett Nationellt Kvalitetsregister redovisar sin verksamhet och ansöker om medel ur överenskommelsen, ska en jävsdeklaration lämnas som styrker att registrets styrgrupp har hanterat jäv.

Jävsdeklaration en förutsättning

För att få rekvirera medel som tilldelats ur överenskommelsen mellan SKR och staten krävs att jävsdeklarationen för registrets styrgrupp är uppdaterad.

Jävsdeklaration

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.