Publicerad 1 juni 2021

7. Patienter

Genom att systematiskt samla in uppgifter om hur patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården upplever sin hälsosituation och den givna vården följs kvaliteteten upp. Patienter ska kunna vara delaktiga och för att underlätta informationen finns material, mallar och verktyg.

I sjunde delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Patienter i kvalitetsregister
  • Uppgifter i register
  • Information om register
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset