Publicerad 2 april 2024

Jävsdeklaration

Medlemmarna i ett registers styrgrupp ska deklarera jäv. Här finns blanketter och instruktioner.

Styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren är viktiga för utvecklingen av registren. Beslutet om jävsdeklaration är ett sätt att se till att ansvarig förvaltning eller organisatorisk enhet hos huvudmannen för ett eller flera Nationella kvalitetsregister har ett system för att hantera jäv inom styrgrupper för register.

Ofta handlar det inte om att utesluta någon, utan att snarare klargöra vilka beslut man får vara med att fatta och hur beslut dokumenteras.

Det är den förvaltning eller organisatoriska enhet som ansvarar för ett eller flera Nationella kvalitetsregister hos en centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet) som bär ansvaret för att genomföra jävsdeklarationen. Det är lämpligt att registerhållaren för respektive kvalitetsregister delar ut och samlar in styrgruppens jävsdeklarationer. Även registerhållaren ska fylla i jävsdeklarationen.

Vid misstanke om jäv, ska registerhållaren samverka med ansvarig chef för den förvaltning eller organisatoriska enhet som ansvarar för registren samt med jurist.

Deklarera jäv

  • Varje styrgruppsmedlem deklarerar jäv enligt de fastställda frågorna i jävsdeklarationen.

Deklaration för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter och uppdragstagare inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (Word) Word, 255 kB.

  • De fastställda frågorna i blanketten utgör minimikrav, det vill säga centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) kan lägga till egna frågor.
  • Ansvarig förvaltning eller organisatorisk enhet för berörda kvalitetsregister hos (CPUA-myndigheten) samlar in deklarerad blankett från varje styrgruppsmedlem. Det är lämpligt att registerhållare för ett eller flera kvalitetsregister ombesörjer distribution och insamling av jävsdeklarationer på uppdrag av den ansvariga förvaltningen eller organisatoriska enheten.
  • Registerhållaren eller annan behörig person vid förvaltningen eller den organisatoriska enheten som ansvarar för Nationella kvalitetsregister tar ställning till om någon deklarationerna reser fråga om jäv och dokumenterar på lämpligt sätt i förekommande fall hur jävssituationen ska hanteras.

Lägg in registerdeklaration i registerprofilen

Registerhållaren deklarerar att jävskontroll har genomförts i samband med den årliga rapporteringen till stödfunktionen för nationella kvalitetsregister. Det görs i Researchweb genom blanketten ”Registerdeklaration – jävshantering styrgrupp nationella kvalitetsregister". Det kan göras när som helst under året. OBS! Det är bara deklarationen om genomförd jävsdeklaration som ska lämnas till stödfunktionen, inte själva jävsdeklarationerna. De ska bevaras hos den organisatoriska enhet vid CPUA-myndigheten som ansvarar för Nationella kvalitetsregister.

Registerdeklaration – jävshantering styrgrupp nationella kvalitetsregister (Word) Word, 260 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.