Publicerad 1 juni 2021

3. Juridik och etik

Arbetet i de Nationella Kvalitetsregistren styrs av gällande lagstiftning kring personuppgifter, sekretess samt kommunal bokföring och redovisning.

I tredje delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Juridik och regelverk
  • Centralt personuppgiftsansvar
  • Lokalt personuppgiftsansvar
  • Jäv
  • Utlämnande av uppgifter till forskning
  • Samverkan
Starta utbildningen

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.