Publicerad 1 juni 2021

2. Organisation och roller

Organisationen för kvalitetsregister omfattas av enheter med nationella, regionala och lokala uppdrag. Det finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister som finaniseras via överenskommelsen mellan SKR och staten. Från och med 2020 delfinansierar även kommunerna de Nationella Kvalitetsregister de använder.

I andra delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Aktörer med nationella uppdrag inom kvalitetsregisterorganisationen.
  • Aktörer med regionala uppdrag inom kvalitetsregisterorganisationen.
  • Aktörer inom kvalitetsregistrets lokala organisation och roller.
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.