Publicerad 19 maj 2022

Att söka och redovisa medel

Aktuell information om den övergripande tidplanen för redovisning av verksamhet som genomförts under 2021 och ansökningsprocess inför 2023.

Övergripande tidplan 2022

Inför 2022 planeras att redovisningar och granskningar kommer att ske enligt nedan. Tidplanen är än så länge preliminär och uppdateras när den är beslutad.

6 mars – Q1

Första redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen ska innehålla ekonomisk redovisning för 2021 och budget för 2022, redovisning av forskningsaktivitet och samarbete med industrin under 2021, samt uppdatering av registerprofilen.

Q4

Andra redovisningen. Den finns tillgänglig i systemet fr o m den 30 maj och ska vara inlämnad senast den 25 september 2022 kl. 23:59.

Nya register

Nya registerinitiativ kommer inte ges möjlighet att ansöka om nationellt bidrag för 2022.

Informationsansvarig

  • Anna Trinks
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.