Publicerad 1 juni 2023

Att söka och redovisa medel

Här finns aktuell information om den övergripande tidplanen för redovisning av verksamhet som genomförts under 2023 och ansökningsprocess inför 2024.

Övergripande tidplan 2023

Under 2023 kommer redovisningar och granskningar att ske enligt nedan.

Q1 - 5 mars

Första redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen ska innehålla ekonomisk redovisning för 2022 och budget för 2023, redovisning av forskningsaktivitet och samarbete med industrin under 2022, samt uppdatering av registerprofilen.

Q4

Andra redovisningen finns tillgänglig från 2 juni och är öppen till och med 24 september. Redovisning ska göras på användbara data, förbättringsarbete, planer för kommande år, budgetäskande och årsrapport.

Nya register

Nya registerinitiativ kommer inte ges möjlighet att ansöka om nationellt bidrag för 2023.

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.