Publicerad 1 juni 2021

1. Om Nationella Kvalitetsregister

Här finns övergripande information om vad ett Nationellt Kvalitetsregister är, hur det finansieras, hur medlen kan användas, hur register certifieras och följs upp.

I andra delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Vad är ett Nationellt Kvalitetsregister?
  • Hur finansieras ett Nationellt Kvalitetsregister?
  • Användning av medel och övrig finansiering
  • Redovisning och uppföljning
  • Certifiering
Starta utbildningen

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.