Publicerad 1 juni 2021

1. Om Nationella Kvalitetsregister

Här finns övergripande information om vad ett Nationellt Kvalitetsregister är, hur det finansieras, hur medlen kan användas, hur register certifieras och följs upp.

I andra delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Vad är ett Nationellt Kvalitetsregister?
  • Hur finansieras ett Nationellt Kvalitetsregister?
  • Användning av medel och övrig finansiering
  • Redovisning och uppföljning
  • Certifiering
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset