Publicerad 1 juni 2021

4. IT och visualisering av data

För att uppgifter och resultat från Nationella Kvalitetsregister ska kunna användas i kvalitetsarbete och inom forskning måste de hålla hög kvalitet. Datan ska vara tydligt definierad och variablerna enhetliga och mätbara. Patientrapporterade mått används av de flesta Nationella Kvalitetsregister.

I fjärde delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Definiera data
  • Variabler
  • Patientrapporterade mått
  • Framtidens patientrapporterade mått
  • Kvalitetssäkra data
  • IT
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset