Publicerad 1 juni 2021

5. Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

Sveriges regioner, med stöd av SKR, har etablerat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap, för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet och kan användas för uppföljning och kvalitetssäkring av vården.

I femte delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning
  • Kunskapsstyrning nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt
  • Nationella programområden (NPO)
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset