Publicerad: 8 maj 2020

Digitala utomlänskontakter 2019

Digital vård har fått ett brett och nationellt genomslag, framförallt via initiativ av privata aktörer. SKR har följt utvecklingen i Region Jönköpings län och Region Sörmland sedan möjlighet till digital vård etablerades.

Sedan 2016 har ett antal i huvudsak digitala vårdgivare etablerats i Sverige. Det finns privata digitala aktörer verksamma i flera regioner, liksom regionernas egen digitala vård. Alla har dock mindre volymer jämfört med de största. Alla regioner har inte heller förutsättningar att skilja ut digital vård från besök.

Stor ökning av digitala utomlänskontakter

Digitala utomlänskontakter är vårdmöten som sker via chatt eller video där patienten är hemmahörande i en annan region än den region där den digitala vårdgivaren är etablerad.

Tre aktörer står ut står ut som stora leverantörer av digital vård; KRY, Doktor.se samt Min Doktor. Tillsammans stod de år 2019 för cirka 90 procent av totala volymen digitala utomlänskontakter, av de tio privata aktörer som är leverantörer genom Region Jönköpings län och Region Sörmland. KRY är den enskilt största vårdaktören med 47 procent.

Tillsammans har de levererat 1,2 miljoner utomlänskontakter år 2019, en ökning med 91 procent jämfört med 2018. Vårdkontakterna bestod av:

 • Läkare 74 procent
 • Sjuksköterskor 20 procent
 • Psykologer 5 procent
 • Övrigt 1 procent

Användning av digital vård

Boende i Stockholm var under 2019 den största gruppen att använda digital vård med 37 procent.

Även relaterat till befolkningen så är Stockholmare största användarna med 183 vårdkontakter per 1 000 invånare, medan boende i Norrbotten hade 52 vårdkontakter per 1 000 invånare.

Kostnader för digitala utomlänskontakter

Region Jönköpings län och Region Sörmland fakturerade tillsammans 523 miljoner kronor för digitala utomlänskontakter utanför länet under 2019.
I 13 regioner ligger kostnader för digital vård centralt. Men i åtta regioner så är kostnadsansvaret decentraliserat till patientens valda vårdcentral. Kostnadsansvaret kan avvika från den gemensamma utomlänsprislistan. Vårdcentralernas kostnader i de åtta regionerna varierar mellan 200 och 650 kronor för en digital läkarkontakt.

Digitala vårdkontakter utomläns 2019 (PDF, nytt fönster) 

Fri etablering och valfrihet

De digitala vårdgivarnas etablering har gått snabbt, eftersom Sverige har strukturer och lagar som möjliggjort det. Flera samverkande lagar skapar, i en internationell jämförelse, unika förutsättningar:

 • Fri etablering och anslutning till vårdval - offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem
 • Etablerade vårdcentralers rätt att anlita underleverantörer - indirekt offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem
 • Patientens valfrihet att söka öppenvård i hela landet, Patientlagen
 • Patientens hemregion betalar kostnaden (utomlänsfakturering), Hälso- och sjukvårdslagen

Data från respektive region

För att få fram data från respektive region avseende digitala vårdkontakter finns ett excel-dokument som kan sorteras utifrån region, vårdkontakter etc. Excel måste finns installerat för att kunna använda filen.

Digitala vårdkontakter helår 2019 (Excel, nytt fönster)

Fakta

Sammanställningen på denna sida innehåller i sin helhet uppgifter om digitala vårdkontakter för de privata aktörer som är verksamma med offentlig finansiering, antingen med kontrakt direkt med regionen, eller som underleverantör till en annan av regionen kontrakterad vårdgivare.

Uppgifterna har tillhandahållits av Region Jönköping samt Region Sörmland och sammanställts av Sveriges Kommuner och Regioner i februari 2020. Ytterligare digitala vårdkontakter finns i regionernas egen regi och hos privata vårdgivare i andra regioner. Dessa ingår inte i denna sammanställning.

Informationsansvarig

 • Patrik Sundström
  Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!