Publicerad 25 oktober 2022

Portionering

Kylkedjan är mycket viktig för att de färdiga matportionerna ska ha god kvalité och hållbarhet. Portioneringen är ett hygieniskt känsligt steg speciellt om maten ska kylförvaras flera dagar före konsumtion.

I riktlinjerna för cook chill anges att maten ska hålla högst +3°C efter att den kylts ner och ända fram till återupphettning.

För att minska svinnet kan det vara en god idé att erbjuda matlådor till gästerna i samband med servering om ni får mat över.

Ni måste kunna lämna information om matlådorna till matgästen.

Ordlista

Bäst före-dag

Datum på livsmedel som visar hur länge varan håller bästa kvalitet om förpackningen är oöppnad och förvaras enligt anvisning. Datumet skrivs i ordningen dag-månad-år. Om hållbarheten är kortare än 3 månader räcker det med dag och månad. ”Bäst-före-dag” ska inte förväxlas med ”sista förbrukningsdag”.

Kylvaror håller längre om de förvaras kallare. Kasta inte mat bara för att bäst-före-dag passerat. Smaka och lukta för att avgöra om livsmedlet fortfarande går att använda. Det är tillåtet att servera/sälja mat efter bäst-före-dag om den håller god kvalitet.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan kommer att väljas av konsumenten i en butiksdisk el. dyl. skall vara märkta med bäst-före-dag. Även vid beställda utskick ska matgästen kunna få information om matlådans hållbarhet. Det är den som producerar matlådan som ansvarar för datummärkning och förvaringsanvisning.

Det kan vara svårt att bedöma vad som är en rimlig och lämplig hållbarhetsmärkning på matlådor. Ett ackrediterat laboratorium kan hjälpa till med testning och bedömning av en maträtts hållbarhet vid en viss förvaringstemperatur.

EU:s allergenlista

 1. Spannmål som innehåller gluten: vete, råg, korn, havre¹, spelt, kamut och hybridiserade sorter av dessa
 2. Kräftdjur och produkter därav
 3. Ägg och produkter därav
 4. Fisk och produkter därav
 5. Jordnötter och produkter därav
 6. Sojabönor och produkter därav
 7. Mjölk (inklusive laktos) och produkter därav
 8. Nötter: mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel, makadamianöt/Queenslandsnöt och produkter därav
 9. Selleri och produkter därav
 10. Senap och produkter därav
 11. Sesamfrön och produkter därav
 12. Svaveldioxid och sulfit över 10mg/kg
 13. Lupin och produkter därav
 14. Blötdjur (snäckor, musslor, bläckfisk och produkter därav

¹Ren havre är glutenfri

Dessa fjorton listade livsmedel är de som orsakar flest allvarliga allergiska reaktioner och överkänslighetsreaktioner bland EU:s befolkning. Den som serverar eller säljer livsmedel ska alltid kunna upplysa konsumenten om maten innehåller någon eller några av allergenerna på listan.

I en skriftlig ingrediensförteckning ska dessa allergen framhävas med annan stil, färg eller typsnitt.

Färdigförpackat

Livsmedel i en försluten förpackning som levereras till ett storkök eller en butik för försäljning till konsument. Färdigförpackade livsmedel ska ha alla obligatoriska märkningsuppgifter tryckta på förpackningen.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan läggs i en kyl där konsumenten själv väljer och köper, räknas som färdigförpackade.

EU-förordning 1169/2011

Artikel 2

Definitioner

1. I denna förordning gäller följande definitioner:

e) färdigförpackat livsmedel: en enskild vara som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av ett livsmedel och den förpackning i vilken det placerades innan det erbjöds till försäljning, oavsett om förpackningen omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, men i varje fall så att förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras; livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning ska inte anses vara färdigförpackade livsmedel.

Artikel 9

Förteckning över obligatoriska uppgifter

I enlighet med artiklarna 10–35 och om inget annat följer av undantagen i detta kapitel, ska följande uppgifter vara obli gatoriska:

a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.

Förvaringsanvisningar

Beskrivning av hur ett livsmedel ska förvaras för att behålla kvalitén under hållbarhetstiden. En kylvara märkt med exempelvis +8°C håller betydligt längre än angivet hållbarhetsdatum om den förvaras i +4°C.

Vissa livsmedel har en helt annan förvaringsanvisning och hållbarhet när förpackningen har öppnats.

Exempel

”Förvaras torrt och svalt. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp +8°C i 5 dagar.”

Matlådor

Matlådor kan vara beställda i förväg och skickas hem till matgästen. Då bör det finnas med information så att den som lämnar lådan till matgästen kan svara på frågor om innehållet. Lådor kan också säljas som ”take away” direkt från serveringen. I båda dessa fall kan information om maten lämnas muntligt eller skriftligt.

Information som ska lämnas:

 • innehåll av eventuella allergen från EUs allergenlista t.ex. ” innehåller mjölk, fisk, selleri”.

Om konsumenten frågar efter det ska ni också kunna lämna följande uppgifter:

 • Beteckning (vad det är för maträtt) t.ex. ”Ugnsbakad lax med potatis och broccoli”.
 • Ingredienser t.ex. ”lax, potatis, broccoli, lök, salt, rapsolja, sojalecitin” och så vidare. I detta fall behöver inte ingredienserna komma i ordningsföljd efter vikt.
 • Nettovikt.
 • Bäst-före-dag.
 • Förvaringsanvisning.
 • Kontaktuppgifter för tillagningsköket till exempel ”Centralköket, Matgården, 022-87 65 43”.
 • Eventuella anvisningar för uppvärmning om det behövs.

Detta gäller både lådor med en eller med flera portioner i, som är varma, kalla eller frysta.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan t.ex. säljs från obemannad kyldisk i en butik räknas som färdigförpackade. Dessa lådor ska vara märkta med alla obligatoriska märkningsuppgifter.

Nettovikt

Vikten av livsmedlet i förpackningen utan att förpackningens vikt räknas med. Nettovikten ska anges på ett ställe som går att läsa samtidigt som namnet på maträtten.

Informationsförordningen, EU-förordning 1169/2011

Artikel 23

Nettokvantitet

1. Ett livsmedels nettokvantitet ska uttryckas i liter, centiliter,
milliliter, kilogram eller gram, och, beroende på vad som är lämpligt, anges i
a) volymenheter i fråga om flytande produkter,
b) viktenheter i fråga om andra produkter.

(Ur SWEDAC föreskrifter STAFS 2003:1)

Obligatoriska märkningsuppgifter

Färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med ett antal obligatoriska märkningsuppgifter.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan produceras och säljs från en kyl där konsumenten väljer själv, ska vara märkta med:

 • Beteckning (vad det är för maträtt) t.ex. ”Ugnsbakad lax med potatis och broccoli”
 • Ingredienser t.ex. ”lax, potatis, broccoli, lök, salt, rapsolja, sojalecitin” osv. där allergener ska framhävas
 • Nettovikt
 • Bäst-före-dag
 • Förvaringsanvisning
 • Kontaktuppgifter för tillagningsköket t.ex. ”Centralköket, Matgården, 022-87 65 43”
 • Eventuella anvisningar för uppvärmning om det behövs

I lagstiftningens lista över obligatoriska uppgifter finns även ursprung, alkoholhalt och näringsdeklaration men detta är inte aktuellt för matlådor som distribueras i närområdet.

Obligatoriska märkningsuppgifter

Ur Informationsförordningen, EU 1169/2011.

Artikel 9

Förteckning över obligatoriska uppgifter

1. I enlighet med artiklarna 10–35 och om inget annat följer av undantagen i detta kapitel, ska följande uppgifter vara obligatoriska:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.

Undantag näringsdeklaration

Ur Informationsförordningen, EU 1169/2011.

För kännedom till dig som läser i SKLs branschriktlinje: Matlådor, som produceras i ett storkök för distribution till äldreomsorg och hemtjänst i närområdet, ingår i kategori 19 nedan.

Bilaga 5

Livsmedel som är undantagna från kravet på obligatorisk näringsdeklaration

 1. Obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser.
 2. Bearbetade produkter vilkas bearbetning endast består av mogning och vilka endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser.
 3. Vatten som är avsedda som livsmedel, inbegripet sådant som endast tillförts koldioxid och/eller aromer.
 4. Örtkryddor, kryddor eller blandningar därav.
 5. Salt och saltersättningar.
 6. Bordssötningsmedel.
 7. Varor som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (1), samt hela eller malda kaffebönor och hela eller malda koffeinfria kaffebönor.
 8. Örtte, fruktte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, pulverte eller teextrakt som inte innehåller andra tillsatta ingredienser än aromer som inte påverkar teets näringsvärde.
 9. Ättika och vinäger som framställts genom jäsning och ättik- och vinägerersättning, inbegripet sådan som endast tillsatts aromer.
 10. Aromer.
 11. Livsmedelstillsatser.
 12. Processhjälpmedel.
 13. Livsmedelsenzymer.
 14. Gelatin.
 15. Gelébildande produkter.
 16. Jäst.
 17. Tuggummi.
 18. Livsmedel i förpackningar eller behållare vilkas största yta är mindre än 25 cm2.
 19. Livsmedel, även hantverksmässigt framställda, som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

Märkningens utseende

Ur Informationsförordningen, EU 1169/2011.

Artikel 13

Presentation av obligatoriska uppgifter

 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de nationella åtgärder som antas enligt artikel 44.2 ska den obligatoriska livsmedelsinformationen placeras på väl synlig plats, så att den är lätt att se, klart läsbar och, när så är lämpligt, outplånlig. Annan text, illustrationer eller annat infogat material får inte på något sätt dölja, skymma, avleda uppmärksamheten från eller avbryta den obligatoriska livsmedelsinformationen.
 2. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda unionsbestämmelser om vissa livsmedel ska de obligatoriska uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på förpackningen eller den etikett som är fäst på denna, vara tryckta på förpackningen eller etiketten på ett sådant sätt att de är tydligt läsbara, med en teckenstorlek där x-höjden som den definieras i bilaga IV är lika med eller större än 1,2 mm.
 3. När det gäller förpackningar eller behållare vars största yta är mindre än 80 cm2, ska den teckenstorlek som avses i punkt 2 (x-höjden) vara lika med eller större än 0,9 mm.

Faror och åtgärder

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.