Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid återupphettning i mottagninskök

Faror

Risk för överlevnad av sjukdomsframkallande bakterier eller virus vid återupphettning i för låg temperatur.

Förebyggande åtgärder

  • Ätfärdig mat med lång hållbarhet i kyl utgör en risk för Listeria mot slutet av hållbarhetstiden.
  • Detta gäller för riskgrupperna; äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar.
  • Dessa livsmedel kan ändå användas om de upphettas till minst +70°C strax före servering.

Kontroll och gränsvärden

Vid varje tillfälle som livsmedel upphettas i syfte att avdöda Listeria. Temperaturen i hela maträtten/livsmedlet ska upp till minst +70°C.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Mat som upphettas i syfte att avdöda Listeria, men som inte med säkerhet uppnått +70°C ska inte serveras till riskgrupper för Listeriainfektion.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR