Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid återupphettning i mottagninskök

Faror

Risk för överlevnad av sjukdomsframkallande bakterier eller virus vid återupphettning i för låg temperatur.

Förebyggande åtgärder

  • Ätfärdig mat med lång hållbarhet i kyl utgör en risk för Listeria mot slutet av hållbarhetstiden.
  • Detta gäller för riskgrupperna; äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar.
  • Dessa livsmedel kan ändå användas om de upphettas till minst +70°C strax före servering.

Kontroll och gränsvärden

Vid varje tillfälle som livsmedel upphettas i syfte att avdöda Listeria. Temperaturen i hela maträtten/livsmedlet ska upp till minst +70°C.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Mat som upphettas i syfte att avdöda Listeria, men som inte med säkerhet uppnått +70°C ska inte serveras till riskgrupper för Listeriainfektion.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset