Publicerad: 1 oktober 2020

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära och definitiva utfall från SCB.

SCB ska presentera utfall i utjämningssystemen för varje år strax före jul.

De marginaleffekter som uppstår när förändringar sker i befolkningen beskrivs i promemorior på sidan Inkomstförändringar.

Inkomstförändringar

Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet
LSS-utjämningssystemet.

LSS-utjämningssystemet

Det finns många uppfattningar om vad systemet har för uppgift och vilka effekter det får på kommuners och landstings ekonomi, därför har vi samlat några
Vanliga frågor om utjämningssystemet.

Vanliga frågor om utjämningssystemet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKR:s ekonomiblogg

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!