Publicerad: 15 januari 2020

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

På sidorna om utjämningssystemet informerar vi om:

 • SKR:s prognoser för utjämningssystemet, preliminära utfall och utfall via cirkulär och EkonomiNytt, se Aktuellt nedan
 • Utfallen i utjämningssystemet samlas även på sidan Utfall i utjämningssystemet
  SCB ska presentera utfall i utjämningssystemen för varje år strax före jul.

Utfall i utjämningssystemet

 • De marginaleffekter som uppstår när förändringar sker i befolkningen beskrivs i promemorior på sidan Inkomstförändringar.

Inkomstförändringar

 • Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet
  LSS-utjämningssystemet.

LSS-utjämningssystemet

 • Det finns många uppfattningar om vad systemet har för uppgift och vilka effekter det får på kommuners och landstings ekonomi, därför har vi samlat några
  Vanliga frågor om utjämningssystemet.

Vanliga frågor om utjämningssystemet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Debatt

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Folkesson
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!