Publicerad 13 januari 2022

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (kommuner) och EkonomiNytt (regioner).

SCB ska presentera utfall i utjämningssystemen för varje år strax före jul. Även utfallen informerar SKR om via cirkulär och EkonomiNytt.

Aktuellt

Cirkulär

Ekonominytt

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset