Publicerad 30 maj 2023

Finans

Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive regioner. Marknadsmässig borgensavgift säkrar neutrala konkurrensförhållanden.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.