Publicerad 23 juni 2022

LSS-utjämningssystemet

Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är väldigt ojämnt fördelade finns ett separat utjämningssystem för denna verksamhet.

Anledningen att det inte ingår som en delmodell i det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att man inte kunnat hitta opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnader för LSS. Därför ligger det i ett separat system men syftet är detsamma.

Även i utformningen är utjämningssystemet för LSS likartat med kostnadsutjämningen för övriga kärnverksamheter; beräkningen utgår från en standardkostnad som korrigeras med ett personalkostnadsindex.

Tider för prognoser av utfallet i LSS-utjämningen

Den första prognosen för det kommande året baseras på preliminära uppgifter från RS och publiceras normalt sett i slutet av april. En andra prognos finns framme i mitten av juni då alla kommuners RS förhoppningsvis finns inne hos SCB. Dessa prognoser är initierade av SKR. Den första officiella prognosen kommer kring 1 oktober och den definitiva vid årets slut eller i början av januari följande år.

Eftersom utjämningsberäkningarna bygger på uppgifter från RS och Socialstyrelsen kan kommunerna korrigera felaktiga uppgifter även efter det definitiva utfallet. Om så sker kommer en ny beräkning, reviderat utfall, i februari.

SKR:s information om prognoser för LSS-utjämningen publiceras i våra cirkulär. Den som aktiverar prenumeration på nyheter från webbområdet Ekonomi får då en e-post om att nytt cirkulär finns tillgängligt.

Se sidan Utjämningssystem för cirkulär om prognoser och utfall i LSS-utjämningen.

Utjämningssystem

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.