Publicerad 21 september 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudget för 2023

Cirkuläret innehåller en sammanfattning av de förslag i Budgetpropositionen för 2024 och Höständringsbudgeten för 2023 som berör kommunerna och regionerna för perioden 2024 till 2026.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.