Publicerad 20 juni 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär LSS-utjämning för år 2024

I detta cirkulär presenteras en preliminär beräkning av LSS-utjämningen 2024, samt nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.