Publicerad 27 december 2022

Utfall för kostnadsutjämningen och LSS för bidragsåret 2023

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2023. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Förändringarna enligt cirkulär 22:58 (kommuner) och EkonomiNytt 14/2022 (regioner) avser kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen, regleringsposten 2023 samt förändrade skattesatser för 2023.

Utfallen i de olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader, SCB

Hos SCB finns även utfallen för tidigare år tillgängliga.

Läs mer i cirkulär 22:58 (kommuner) och EkonomiNytt 14/2022 (regioner).

Cirkulär 22:58 (kommuner)

EkonomiNytt 14/2022 (regioner)

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.