Publicerad 30 maj 2024

Inkomstförändringar vid inflyttning

SKR tar fram beräkningar av de så kallade marginaleffekterna för kommuner och regioner när befolkningen ökar eller minskar. Här finns kommun- och regionvisa beräkningar som är gjorda utifrån utfallet i utjämningen 2024.

Inkomstförändringar 2024

Beräkningarna innehåller utfall per kommun och region i olika åldersgrupper och vid olika inkomstnivåer.

Marginaleffekter 2024 för kommuner (Excel 97) Excel, 1 MB.

Marginaleffekter 2024 för regioner (Excel 97) Excel, 212 kB.

Viktigt med kunskap om befolkningsförändringar

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas och regionernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare innebär olika utfall i utjämningssystemen beroende på kommun/region, ålder och inkomst; och spännvidden kan vara väldigt stor. Orsaken är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna.

PM: Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Det är viktigt med god kunskap om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar kan leda till felaktigt beslutsunderlag. Det är inte möjligt att säga att en befolkningsökning per automatik är lönsam eller att ett minskat antal invånare per definition leder till försämrade ekonomiska förutsättningar. I detta PM förklarar Åsa Högberg och Måns Norberg varför.

PM: Marginalintäkter vid befolkningsförändring Pdf, 332 kB.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.