Publicerad 16 mars 2021

Inkomstförändringar vid inflyttning

Det är viktigt med god kunskap om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar i denna fråga riskerar leda till felaktigt beslutsunderlag.

SKR har tagit fram beräkningar av de så kallade marginaleffekterna för kommuner och regioner när befolkningen ökar eller minskar. Nedan finns:

  • Kommun- och regionvisa beräkningar som är gjorda utifrån utfallet i utjämningen 2020.
    Dessa innehåller utfall per kommun och region i olika åldersgrupper och vid olika inkomstnivåer.
  • En fördjupande promemoria om inkomstförändringar från 2014.

Inkomstförändringar 2020

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas och regionernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare innebär olika utfall i utjämningssystemen beroende på kommun/region, ålder och inkomst; och spännvidden kan vara väldigt stor. Orsaken är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna. Beräkningarna här utgår från det reviderade utjämningssystemet, som trädde i kraft vid årsskiftet 2020.

I filerna (publicerade 2020-02-13) finns kommun- respektive regionvisa uppgifter fördelade på olika ålderskategorier och inkomstnivåer.

Marginaleffekter 2020 för kommuner (Excel 97) Excel, 1 MB.

Marginaleffekter 2020 för regioner (Excel 97) Excel, 213 kB.

PM om inkomstförändringar

Marginalintäkten avseende skatter och utjämning, varierar kraftigt mellan kommuner och, framförallt, vilken ålder och bakgrund som inflyttaren har. I en promemoria har vi utvecklat beräkningarna genom att använda statistik över de som flyttat in och invandrat till landets samtliga kommuner. Den senaste promemorian publicerades 2014-04-17.

Marginalintäkter vid befolkningsförändring (PDF) Pdf, 218 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset