Publicerad 10 augusti 2022

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2022

Datum och aktiviteter 2022

Datum

Aktivitet

31 mars

SKR publicerar EkonomiNytt om Löne- och prisförändringar för regioner

19 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

20 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen

28 april

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos, ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS samt preliminära PO-pålägg för år 2023

17 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2022”

2 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2022 (digitalt) 

8 juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

9 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3

23 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen

[sommaruppehåll]


5 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4

10 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5

17–18 augusti

SKR är med och arrangerar Kommek i Malmö

25 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2022.

25 augusti

Informationsmöte (digitalt) om resursfördelningsmodell

7 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

22 september

Kurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, Stockholm

30 september

Utbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun, RKA

Preliminärt 30 september

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt oktober
(eller senast tre veckor efter stats­minister­omröstningen, om regeringen sitter kvar)

Regeringen presenterar Budgetpropositionen
(inget maktskifte).

Läs mer på Riksdagens webbplats:
Budgetpropositionen

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

Oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2022.
Datumet berörs av när Budgetpropositionen presenteras.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

13 oktober

Kurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, digitalt

14 oktober

Finansnätverk för kommuner

26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8.

Senast 15 november

Regeringen presenterar Budgetpropositionen (maktskifte).

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9.

Slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

November/december

SKR arrangerar Bokslutsdagen.

6 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

9 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

Mitten av december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023 med mera.

Preliminärt mitten av december

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, december 2022”.

Preliminärt 19 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR