Publicerad 11 oktober 2021

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2021”.

4 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2021 digitalt.

8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

18 juni

Publicering av nya riktlinjer ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021)”


[sommaruppehåll]

7 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2

3 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3

25 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4

26 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2021

20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen

21 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen

23 september

Höstens seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

24 september

Kommunsamarbete om nyproduktion av välfärdslokaler – uppstartsmöte

28 september

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

29 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5

30 september

SKR publicerar höstens andra skatteunderlagsprognos.

7 oktober

Utbildning med RKA: Få koll på funktionshinderomsorgen i din kommun

19 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2021”.

27 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

2 november

Utbildning med RKA: Få koll på äldreomsorgen i din kommun

8 november

Remisskonferens om utredningen kring effektiv ekonomistyrning

24 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

30 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen digitalt

7 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

16 december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2021 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2022 m.m.

preliminärt 20 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

v.51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2021 och prognos 2022–2024.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset