Publicerad 12 april 2021

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

29 januari

SKR publicerar EkonomiNytt om nya läkemedelsavtalet.

10 februari

SKR publicerar internräntan för 2021.

18 februari

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2021.

2 mars

SCB presenterar kommunernas och regionernas resultat för 2020.

23 mars

Vårens seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

15 april

Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden, webbsänd workshop

16 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2022.

29 april

SKR publicerar ny prognos för skatteunderlaget, kostnadsutjämningen och LSS.

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2021”.

maj/juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

4 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2021 digitalt.

8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1.

16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.


[sommaruppehåll]

7 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2.

3 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3.

26 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2021.

25 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4.

20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

21 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

28 september

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

29 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5.

sep/okt

Höstens seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

sep/okt

SKR publicerar höstens andra skatteunderlagsprognos.

oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2021”.

27 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

24 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

nov/dec

SKR arrangerar Bokslutsdagen.

7 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

mitten av december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2021 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2022 m.m.

preliminärt 20 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

v.51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2021 och prognos 2022–2024.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset