Publicerad: 24 februari 2020

Statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

Generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration för kommuner och regioner.

Inom området vård och omsorg har staten och SKR kommit överens om olika överenskommelser för riktade statsbidrag.

Mera uppgifter om generella och riktade statsbidrag

Specificering av vissa statsbidrag

Om riktade statsbidrag till skolan

SKR vill ha färre riktade statsbidrag

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Nyheter om statsbidrag

Nyheter i budgetpropositionen 2020

Utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna fördelar regeringen 610 miljoner kronor till äldreomsorgen, 410 miljoner till arbete mot segregation och 80 miljoner till kommuner som tagit emot många flyktingar.

Sammanfattning av 2020 års budgetproposition2019-09-27

Fördelning av ”välfärdsmiljarderna”

Regeringen har presenterat utfallet av de så kallade ”gamla” välfärdsmiljarderna 2020. Beräkningarna bygger på uppgifter till och med augusti 2019. Utfallet skiljer sig mycket lite från det preliminära utfall SKL presenterade i början av september.

Välfärdsmiljarderna 2020 2019-09-27

195 miljoner i statsbidrag för ensamkommande asylsökande

Regeringen har beslutat om fördelningen av de 195 miljoner i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Statsbidraget fördelas utifrån antalet asylsökande ensamkommande över 17,5 år i respektive kommun.

Fördelning av statsbidrag för ensamkommande asylsökande2019-05-21

Nyheter i vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2019

Utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna fördelas 910 miljoner till äldreboenden och minskad segregation.

Sammanfattning av Vårpropositionen 20192019-04-10

Informationsansvariga för de olika statsbidragen

För de riktade statsbidragen till kommuner och regioner, samt överenskommelser inom vård och omsorg, ska du vända till till några olika medarbetare på SKR.

Informationsansvariga statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!