Publicerad 10 juni 2021

Statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration för kommuner och regioner.

Inom området vård och omsorg har staten och SKR kommit överens om olika överenskommelser för riktade statsbidrag.

Det händer att riktade satsningar inom ett verksamhetsområde klassas som generella i den externa bokföringen. Det görs om bidraget inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver återredovisas. ”Skolmiljarden 2021” är ett sådant exempel.

Mera uppgifter om generella och riktade statsbidrag

Specificering av vissa statsbidrag

Tillskott av statsbidrag under 2020

Om riktade statsbidrag till skolan

SKR vill ha färre riktade statsbidrag

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Aktuellt

Modul för arkivartiklar taggade med Statsbidrag

Informationsansvariga för de olika statsbidragen

För de riktade statsbidragen till kommuner och regioner, samt överenskommelser inom vård och omsorg, ska du vända till till några olika medarbetare på SKR.

Informationsansvariga statsbidrag

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset