Publicerad 20 oktober 2022

Riksdagsbeslut av propositioner från våren 2022 gällande skolväsendet

Riksdagen beslutade före sommaruppehållet om alla vårens propositioner inom förskola, skola och vuxenutbildning. SKR kommer på olika sätt att stödja kommunerna vid införandet av de förslag som riksdagen har beslutat om.

Under våren beslutade regeringen om 13 propositioner inom förskola, skola och vuxenutbildning. På webbsidan nedan redovisas hur riksdagen ställde sig till regeringens propositioner och vilken ersättning kommunerna får enligt finansieringsprincipen.

Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet våren 2022

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.