Publicerad 2 maj 2024

Prognosunderlag, regioner

SKR gör beräkningar av regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognoserna publiceras fem gånger om året: i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

Aktuellt prognosunderlag

2024-05-02

Prognosunderlag Reg 2024 -2031 till cirkulär 24:31 (Excel, macroaktiverat) Excel, 680 kB.

2024-04-26

Prognosunderlag Reg 2024–2031 till cirkulär 24:27 (Excel, makroaktiverad) Excel, 680 kB.

2024-02-26

Prognosunderlag Reg 2024-2031 till cirkulär 24:16 (Excel, makroaktiverad) Excel, 679 kB.

2023-12-28

Prognosunderlag Reg 2023-2030 till cirkulär 23:62 (Excel, makroaktiverad) Excel, 688 kB.

2023-12-14

Prognosunderlag Reg 2023-2030 till cirkulär 23:56 (Excel, makroaktiverad) Excel, 688 kB.

2023-10-05

Prognosunderlag Reg 2023–2030 till cirkulär 23:41 (Excel, makroaktiverad) Excel, 687 kB.

2023-08-24

Prognosunderlag Reg 2023–2030 till cirkulär 23:36 (Excel, makroaktiverad) Excel, 685 kB.

2023-04-27

Prognosunderlag Reg 2023–2030 till cirkulär 23:20 (Excel, makroaktiverad) Excel, 681 kB.

2023-02-16

Prognosunderlag Reg 2023–2030 till EkonomiNytt 03/2023 (Excel, makroaktiverad) Excel, 692 kB.

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från SKR:s prognos för rikets skatteunderlagsförändring och befolkningstillväxt. Respektive regions befolkning antas sedan öka i takt med historisk trend men synkroniseras med prognosen för riket. Vi antar att det finns en följsamhet mellan regionens befolkningsförändringar och skatteunderlagsutveckling. Om befolkningen ökar snabbare än i riket antas också skatteunderlaget göra det. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av regionens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen. Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive regions egna prognos.

Regionerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & bidrag) välja andra antaganden för regionens befolkningsförändring, skattesats samt för regionens och eventuellt även rikets skatteunderlagsförändring.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.