Publicerad 10 april 2024

Makroekonomiska prognoser

I MakroNytt presenterar SKR sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och regioner.

MakroNytt publiceras i samband med att SKR gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i Ekonomirapporten. Datum för detta finns i Ekonomikalendern.

Ekonomikalendern

 • MakroNytt 1/2024

  I cirkulär 24:15, MakroNytt 1 2024, presenterar vi vår senaste bedömning av
  den makroekonomiska utvecklingen. Bedömningen används som underlag
  för uppdaterad prognos för åren 2024–2027.

  Budget och planering Ekonomi
 • MakroNytt 1/2023: Lågkonjunktur står för dörren

  Den höga inflationen, liksom den snabba ränteuppgången, ger stora negativa effekter för global konjunktur 2023. Den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av, såväl globalt som i Sverige.
  Ekonomi
 • MakroNytt 3/2022: Rekordsnabb ränteuppgång, frostig konjunktur väntar

  Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor.
  Ekonomi

Informationsansvarig

 • Anders Brunstedt
  Ekonom
 • Patrik Jonasson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.