Publicerad 27 september 2023

Ansvariga myndigheter, riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Vårpropositionen i april.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag samt länkar till deras webbplatser.

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

Boverket

Stöd till bostäder för äldre

Boverket

Investeringsstöd för solceller

Boverket

Elbusspremie

Energimyndigheten

Statsbidrag till psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten

Statsbidrag för äldreomsorg, tillsyn av serveringsställen, för en ekonomi i balans

Kammarkollegiet

Kultur (till exempel skapande skola, stärkta bibliotek, kulturskolebidrag och läs- och litteraturfrämjande)

Ansökningsdatum för Kulturrådet alla bidrag

Kulturrådets bidrag

Klimatinvesteringar, §37- och 37a-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Asylsökande och flyktingar

Migrationsverket

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Statsbidrag vid naturolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Enklare att rekvirera och redovisa statsbidrag hos Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har utvecklat två e-tjänster i syfte att underlätta för kommuner och regioner att dels rekvirera statsbidragen som regeringskansliet fattat beslut om, dels redovisa statsbidragen (ekonomisk redovisning och slutredovisning). Aktuella statsbidrag visas i en rullgardinslista så att du enkelt kan välja rätt statsbidrag med tillhörande diarienummer. E-tjänsterna är framtagna efter intervjuer och tester med några regioner och kommuner.

Rekvirera statsbidrag som regeringskansliet beslutat, Kammarkollegiet
Redovisa och återbetala statsbidrag som regeringskansliet beslutat, Kammarkollegiet

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.