Publicerad: 22 november 2019

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKL gör en satsning för att stärka de förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. I arbetet ingår att ge stöd till kommuner och regioner i att omhänderta och förebygga hot och hat mot förtroendevalda.

Hot mot vårt demokratiska system

Det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. Alla förtroendevalda ska känna sig trygga. De ska ha ett sådant stöd och skydd att de kan fortsätta verka i sitt demokratiska uppdrag även under perioder av utsatthet. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra roller och ansvar för arbetet med att stärka och trygga de förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt uppdrag.

SKL vill nå ut till så många förtroendevalda som möjligt med budskapet att flera ska rapportera och anmäla när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld.

Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat, SKL

SKL debattartikel: Bekämpa hot och hat för en stärkt demokrati

SKL gör en satsning 2016 - 2019

SKL har sedan 2016 haft resurser från regeringen för att stödja kommuner och regioner i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda.

Målet är att sprida kunskap och information, utbilda förtroendevalda samt att tillsammans med kommuner och regioner ta fram metoder för riskanalyser och paketera dessa på ett tillgängligt sätt i syfte att förebygga med ett systematiskt arbete. Kommuner och regioner behöver ha en systematisk struktur som innehåller redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som behövs.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot