Publicerad 10 november 2021

Våldsbejakande extremism

Sveriges Kommuner och Regioner verkar för att öka kunskapen hos kommuner och regioner om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKR:s uppdrag

Vi ska belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter. Förutom detta behöver insatser inom skola, fritid och socialtjänst ske både vad gäller utbildning och utvecklingsinsatser.

Samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKR.

Ansvar och juridiska förutsättningar

SKR har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommuner har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en skrift beskriver SKR både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Att hantera våldsbejakande extremism, förutsättningar

Lokala strategier för att försvåra fordonsattacker

SKR har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner för att ge ansvariga för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader stöd och kunskap i överväganden och beslut rörande skydd mot fordonsattacker.

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR