Publicerad 21 mars 2024

Hot och hat mot politiker - litteraturöversikt

En strukturerad litteraturöversikt över forskningsfältet som undersöker hot och hat mot politiker.

Litteraturöversikten ger en fördjupad bild över forskningsfältet som undersöker hot och hat mot politiker. Forskningsfältet utgörs av tre huvudsakliga forskningsinriktningar, den genusbaserade, den demokratiska och den psykologiska. Resultatet visar på ett behov av att öka kunskapen om hot och hat mot politiker på lokal nivå, inte minst gällande strategier för att såväl stävja förekomst av hot och hat som att stödja politiker som blivit utsatta. Slutligen pekar resultatet från litteraturöversikten mot behovet av en tydlig och enhetlig definition av begreppen som används när man undersöker och diskuterar hot och hat mot politiker.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.