Artikeln publicerades 19 april 2021

Stereotypa attityder riktade mot politiker i digitala miljöer

SKR har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. Du en redogörelse av innehållet i studien. Dessutom presenteras en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

Filmen är 59 minuter och 9 sekunder lång.

Utifrån studien får du en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

Medverkande

  • Anders Knape, SKR:s ordförande
  • Lisa Kaati, forskningsledare från FOI
  • Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Studier gjorda av FOI

FOI har på uppdrag åt SKR undersökt hur politiker omnämns i social medier i form av generaliseringar och negativa stereotyper. Skriften fördjupar kunskap om hur förtroendevalda utsätts och omtalas i sociala medier.

Fördomar om politiker i sociala medier

Skriften har skrivits av FOI på uppdrag av SKR i syfte att försöka skapa ett gemensamt språk med en gemensam terminologi och samtidigt beskriva de vanligaste taktikerna för att trakassera någon på nätet.

Olika typer av trakasserier på nätet

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, handläggare och projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.