Publicerad: 1 juli 2020

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKR stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKR har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus.

Det här gör SKR

  • Ger stöd och råd till kommuner och regioner
  • Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Bevakar kommuner och regioners intressen
  • Samverkar med myndigheter

SKR ingår i nationella nätverk på kvinnofridsområdet:

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket hedersrelaterat våld och förtryck

Risk för ökat våld med anledning av covid-19

När allt fler familjer isolerar sig i hemmet ökar risken för kvinnor och barn att utsättas för våld av närstående. Kommuner behöver förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter pandemin.

Råd till kommuner med anledning av covid-19

Öppna jämförelser 2020

Årets öppna jämförelser visar att drygt nio av tio kommuner erbjuder fortbildning om våld i nära relationer och att andelen kommuner som erbjuder samtal till våldsutövare har ökat. Som fortsatta utvecklingsområden märks systematisk uppföljning och rutiner kring säkrad skolgång för barn i skyddat boende.

Öppna jämförelser – våld i nära relationer

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKR:s socialtjänstblogg

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare
  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!