Publicerad 25 januari 2023

Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

Region Kalmar har tagit fram en mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen stödjer verksamheterna att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är viktigt att tänka på.

Bakgrund, syfte, mål

Hälso- och sjukvården möter stora delar av befolkningen, och har en viktig roll att upptäcka patienter som utsätts för våld av närstående. Många gånger kan våldet vara en dold orsak till fysisk och psykisk ohälsa, och genom att fråga om våld kan vården stötta patienter att få rätt stöd och behandling. Ibland kan det vara en fråga om liv.

Porträttfoto på Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Sedan 1 november 2022 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSFL-FS 2022:39). Där framgår att vårdgivare ska fastställa rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Hälso- och sjukvården ska även tillgodose barns rätt till information, råd och stöd.

För att stödja hälso- och sjukvårdens verksamheter att ta fram lokala rutiner bestämde Region Kalmar att ta fram en mall.

– Genom mallen ville vi underlätta för regionens verksamheter att fullgöra det som står i föreskrifterna. Personalen ska vara trygga i att våga fråga om våld, och veta hur de ska hantera svaret, säger Maria Lindqvist, samordnare våld i nära relation i Region Kalmar län, som ansvarat för att ta fram mallen.

Genomförande

Under arbetet med mallen har Maria Lindqvist stämt av med olika vårdverksamheter, både med personal som arbetar med patienter och de som samordnar arbetet med våld i nära relationer. Hon har även stämt av med Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

– Det har varit viktigt att bolla med klinikrepresentanter, så att mallen kan fungera i de allra flesta av våra verksamheter, säger Maria.

En annan viktig aspekt var enkelheten.

– Ibland är vårdens vägledningar och stöd för rutiner långa och snåriga. Därför har vi lagt stor vikt att innehållet ska vara kortfattat och enkelt att använda, samtidigt som allt det viktiga finns med, säger Maria.

Det här har arbetet lett fram till

Sedan november 2022 har Region Kalmar en enkel mall för lokal rutin. Mallen kan användas av alla vårdverksamheter som möter patienter – från primärvård till psykiatri. Den kan även användas av tandvården, även om föreskrifterna där inte har ”ska-krav” utan ”bör”.

Mallen tar upp:

  • när, hur och vilken personal som ska ställa frågor om våld
  • vad personalen ska göra vid bekräftad våldsutsatthet
  • vad som gäller för orosanmälan
  • om personalen har kännedom om checklista för att tillgodose barns rätt till information, råd och stöd
  • hur verksamheten säkerställer att ny personal får utbildning och kännedom om rutiner.

Genom att fylla i mallens checkboxar och/eller fritextsvar skapar verksamheten sin egna lokala rutin.

–Till exempel kan verksamheten klicka i om de rutinmässigt frågar alla patienter, eller vissa patientgrupper. Svarsalternativen är utformade så att de påminner om vad som kan vara indikation på att någon är våldsutsatt, till exempel att patienten har långvarig smärtproblematik, har varit sjukskriven en längre tid eller är mångsökare, säger Maria Lindqvist.

På så vis ger mallen också kortfattad kunskap, och kan fungera som en mini-utbildning om våld i nära relationer. I mallen finns även länkar till kunskapsstöd, bland annat en kortfattad vägledning om våld i nära relationer som Region Kalmar tagit fram efter önskemål från verksamheterna. Det finns även kort information om vad våld är, vårdens ansvar och vad som gäller för dokumentation.

Mallen har spridits via regionens chefsbrev, och nästa steg är att informera på olika chefsmöten.

– Vissa verksamheter kan behöva mer stöd för att påbörja arbetet, och där kan jag vara behjälplig, säger Maria Lindqvist.

Fördjupning

Mall lokal rutin våldsutsatta vuxna och barn som bevittnat våld, Region Kalmar

Kortfattad vägledning våld i nära relation, Region Kalmar

Kontaktpersoner

Maria Lindqvist
folkhälsoutvecklare, samordnare våld i nära relationer
Region Kalmar län
maria.lindqvist1@regionkalmar.se

Informationsansvarig

  • Goldina Smirthwaite
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Kvinnofrid
Exempel från
Region
Tidsperiod
2022 - pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel