Publicerad 31 mars 2021

Filmade samtal om employer branding

Vad blir viktigast i arbetsgivares strävan att attrahera och behålla rätt människor i framtiden? Det får vi lära oss mer om i den nya samtalsserien Employer branding i välfärden – från strategi till verkstad.

Samtalen ska inspirera och ge ny kunskap till dig som är intresserad av frågor som rör employer branding (arbetsgivarvarumärke) i kommuner och regioner.

Fem människor med olika perspektiv och erfarenheter berättar om hur de ser på hur man kan attrahera nya medarbetare. Moderator är Anna Dyhre, författare, föreläsare och specialist på employer branding-frågor.

Vägen från missnöje till stolthet

Samtal med Johanna Henriksson, HR-utvecklare Ledarskap & Employer Branding vid Akademiska sjukhuset.

Johanna Henriksson pratar om medarbetarna som ambassadörer och om att arbetsgivaren måste ge en äkta och ärlig i bild.

Från tradition till nytänk

Samtal med Mia Kling Rydberg och Charlotte Flyckt, personalstrateger på Linköpings kommun.

Mia Kling Rydberg och Charlotte Flyckt från Linköpings kommun pratar om paradigmskifte inom employer branding. Vad gör man när gamla HR-strategier inte räcker till?

Ungas intresse för välfärdsjobben

Samtal med Ulrik Hoffman, VD Ungdomsbarometern.

Hög lön. Stor frihet. Känsla av mening. Vilka saker värdesätter de unga talangerna som är på väg ut på arbetsmarknaden? Hur stort är deras intresse ut för att arbeta inom välfärden? Ulrik Hoffman, VD, på undersökningsföretaget Ungdomsbarometern, resonerar kring hur välfärdens arbetsgivare kan tänka kring generation Z.

Generationskrock och åldersnoja

Samtal med Anders Parment, generationsforskare.

Vad skiljer 60-talister från 80-talister? Generationsforskaren Anders Parment beskriver vad som kännetecknar olika generationer och hur det påverkar arbetsmarknaden. Anders Parment talar också om urbanisering och om vad mindre orter kan göra för att främja sitt arbetsliv.

Faktabaserad employer branding

Samtal med Emil Adén, HR-strateg med ansvar för arbetsgivarprofil på Trafikverket.

Hur agerar en organisation som har ett oerhört stort rekryteringsbehov? Emil Adén, som har i uppdrag att rekrytera nya medarbetare inom hårt konkurrensutsatta yrkesgrupper, poängterar behovet av att göra undersökningar och utgå från fakta i employer branding-arbetet. Emil Adén beskriver också Trafikverkets satsning på digitala kanaler som Linkedin.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset