Publicerad: 6 september 2019

Heltidsarbete som norm

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna och regionerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler medarbetare arbetar heltid.

Att heltidsarbete blir norm i välfärden är en nödvändighet. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta när dagens medarbetare går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Andelen som arbetar heltid ökar

Mellan 2009 och 2018 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 80 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 60 till 68 procent.

Diagram som visar hur antalet heltidsanställda inom kommunerna har ökat genom åren

Bland anställda i regionerna ökade andelen heltidsanställda med 8 procentenheter mellan 2009 och 2018, från 81 till 89 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 63 till 69 procent.

Bild på diagram som visar hur antalet heltidsanställda i regioner har ökat genom åren

Andelen heltidsarbetande varierar över landet

Andelen i kommunerna varierar mellan 44 och 87 procent. Spridningen är större inom kommunerna än regionerna.

Karta över Sverige som visar antalet heltidsarbetande i kommunerna respektive regionerna

Heltid vanligare för män än kvinnor

Män är både heltidsanställda och heltidsarbetande i större utsträckning än kvinnor. Trots att det är en lägre andel kvinnor som är heltidsanställda, är det vanligare att kvinnor dessutom väljer att gå ner i tid.

Två diagram som visar skillnaden i heltidsarbetande och heltidsanställda mellan kvinnor och män
Två diagram som visar skillnaden mellan heltidsarbetande och heltidsanställda för kvinnor och män

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!