Publicerad: 18 maj 2020

Heltidsarbete som norm

Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning.

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta de som går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Mellan 2009 och 2019 har andelen heltidsanställda i kommunerna ökat från 70 till 81 procent. Under samma period har andelen som arbetar heltid ökat från 60 till 69 procent.

Diagram som visar upp andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommunerna 2019

Andelen heltidsanställda i regionerna har ökat från 81 till 89 procent mellan 2009 och 2019. Andelen som arbetar heltid har under samma tidsperiod ökat från 63 till 70 procent.

Diagram som visar upp andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i regionerna 2019

Andelen heltidsarbetande varierar över landet

Andelen heltidsarbetande i kommunerna varierar mellan 45 och 86 procent. Spridningen är inte lika stor i regionerna.

Vanligare att män arbetar heltid

Män är både heltidsanställda och heltidsarbetande i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor är deltidsanställda i högre utsträckning än män. Dessutom är det vanligare att heltidsanställda kvinnor väljer att gå ner i tid och arbeta deltid.

Heltidsutmaningen

Att införa heltid kan låta förhållandevis enkelt. Men det innebär många förändringar som kommer att påverka människors livspussel och livskvalité. I den här filmen förklarar vi några av de komplexa utmaningar som man behöver hantera i samband med införandet av en heltidsorganisation.

Heltidsresan

SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan.

På projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Heltidsresan

Reportage om heltidsresan

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera mer personal samtidigt som många i välfärden fortfarande jobbar deltid. Filmen ger en snabb orientering om varför heltid som norm behövs och vad som är viktigt att tänka på för att förändringen ska falla väl ut.

Att införa heltid med framgång

Föreläsning av Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära.

Projektgrupp

Har du frågor, synpunkter, erfarenheter eller idéer som rör Heltidsresan? Kontakta våra samordnare på heltid@skr.se eller heltid@kommunal.se.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare
  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!