Publicerad: 14 januari 2021

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. SKR har tagit fram ett stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp.

Materialet innehåller kunskap om våld i nära relationer, stöd att hålla samtal och råd om hur du som chef kan agera. Här finns också mallar som du kan anpassa efter din egen organisation. Stödmaterialet kan läsas i vilken ordning som helst.

Videon beskriver att vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer, och att stödet från en chef kan göra stor skillnad. Det viktigaste är att chefer vågar fråga och visa omtanke om en medarbetare inte mår bra.

Varför är det bra om arbetsgivare uppmärksammar våld i nära relationer?

 • Undersökningar visar att var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld av nuvarande eller före detta partner. Också män och personer i samkönade relationer kan drabbas.
 • Våldet får ofta stora konsekvenser för den utsattas psykiska och fysiska hälsa, både på kort och lång sikt.
 • Våldet kan också få betydande konsekvenser för arbetsförmågan. För våldsutsatta kvinnor ökar sjukfrånvaron med 20 procent. Varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 ärenden som är kopplade till våld.
 • Den som lever med våld, lever ofta under stark press och har svårt att själv ändra sin situation. I värsta fall kan våldet vara så allvarligt att det är fråga om liv eller död.
 • Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt – de kan skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få rätt stöd och hjälp.

Om materialet

SKR:s medlemmar har uttryckt behov av stöd för chefer att uppmärksamma våldsutsatthet bland medarbetare. En del kommuner och regioner har redan egna lokala rutiner, men många saknar stöd på området.

Det här materialet har tagits fram inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Målet för satsningen har varit att öka kunskap och kapacitet i kommuner och regioner så att stödet till våldsutsatta blir bättre.

Stödmaterialet är framtaget ur ett personalpolitiskt perspektiv, det vill säga i omtanke om medarbetare.

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare
 • Sofie Tenser
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!