Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • ”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete”

  Kommuninvest, kommunsektorns största långivare, har sedan 2015 utvecklat ett framgångsrikt program för grön finansiering. 185 kommuner och regioner har hittills tagit Gröna lån. Programmet uppmärksammades 2021 med Miljömålspriset för sitt bidrag til...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Kommuninvests gröna finansieringsprogram lanserades 2015.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi

 • Återanvändning av möbler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Adda Inköpscentral har handlat upp ett nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa ci...

  Ämne:Byggande, Förskola, Klimat, Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Förstudie och upphandling pågick under 2020-2021. Tilldelning 2021-12-20. Avtalet startade 2022-04 pågår till 2026-04.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

 • Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – en hållbar styrmodell för Vadstena kommun

  Att styra en kommun är omfattande och komplext, därför har Vadstena kommun haft målet att ta fram en styrmodell som är lätt att förstå, såväl för medarbetare som för politiker. Från den 1 januari 2023 arbetar Vadstena kommun utifrån styrmodellen ”Ve...

  Ämne:Klimat, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2023-2026

  Verksamhetsområde:Demokrati, Innovation

 • Samverkan och nätverkande i Umeå för hållbar stadsutveckling

  I Umeå pågår två stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus; Norra Ön och Tomtebo strand. Processerna är parallella men ser olika ut i de här två områdena och därför används de som kontrasterande lärande exempel.

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Landvetter Södra – en kommande världsutställning?

  I Härryda pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt kallat Landvetter Södra av ett kommunalt bolag som bildat konsortium med flera privata aktörer. Hållbarhet och innovation är viktiga delar av projektet som ska genomföras på obruten mark. Målet är hö...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-pågågende

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Region Skåne – från idé till supercykelväg

  Region Skåne har under flera år arbetat med att utveckla Supercykelvägar i Skåne tillsammans med kommuner och Trafikverket – anpassade cykelvägar för pendling till arbete och studier. 2019 lanserades "Koncept för supercykelvägar i Skåne" f...

  Ämne:Byggande, Folkhälsa, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Östra Ramlösa – en grön och attraktiv stadsdel för barnfamiljer?

  Östra Ramlösa har ambitionen att bli Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Det ska bli ett område med blandad bostadsbebyggelse, service och goda kopplingar till naturen. Befintliga värden på platsen ska förstärkas och utbyggnaden ska ske på ett...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2012–pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Systematiskt kvalitetsarbete – följa progression hos elever som ännu inte nått godkända betyg vid introduktionsprogram

  En utmaning för gymnasieskolans introduktionsprogram (IM), är att det är svårt att följa progressionen hos deras elever om de inte når godkända betyg motsvarande åk 9. Gymnasium Kavelbro i Skövde har börjat utveckla en metod för att följa upp denna ...

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Innovativ samverkan stärker arbetet med fördjupad kontroll av leverantörer

  Genom forskning har samverkan utvecklats. En inarbetad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet har hjälpt Helsingborgs stad att rivstarta ett arbete med fördjupad kontroll av leverantörer och underleverantörer. Av 70 leverantörer begärdes m...

  Ämne:Upphandling, Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2022. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Ökat samarbete sparar pengar och minskar risken för brott i Malmö stad

  Malmö stad har en arbetsgrupp som granskar ärenden och utbetalningar som rör försörjningsstöd. De arbetar förebyggande med mål att få in rätt underlag för beslut. Samarbete mellan förvaltningar minskar också risken för felaktiga utbetalningar i andr...

  Ämne:Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2021. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.