Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Färdplanen för klimat och återbruk minskar byggandets klimatpåverkan

  Byggbranschen står inför en stor utmaning i att ställa om från linjära till cirkulära flöden och dessutom minska byggandets klimatpåverkan. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, pekat ut riktningen och målen är tydliga; för fastighetsförvaltningen ä...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Januari 2021 - pågår

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Kommunal samordnad varudistribution på Södertörn har minskat CO2-utsläppen med 88 procent

  Samordnad varudistribution på Södertörn har minskat koldioxidemissionerna med 88 procent sedan start genom att optimera och minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter. Detta har möjliggjorts genom upphandling av en transportlösning för ...

  Ämne:Klimat, Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2013 - pågående.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Mot högre grad av självförsörjning på el genom solceller

  Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har antagit fram ett solenergiprogram med den långsiktiga målsättningen att 60 % av den el som förvaltningen använder senast år 2055 ska produceras av solceller. Med hjälp av engagerade medarbetare och politiker, ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Påbörjades 2018. Kommer pågå till 2055.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Förebygga våld i glesbygd – satsning för chefer i Västerbotten

  Under 2021 gav FoU Socialtjänst i Västerbotten en processinriktad utbildning om våld i nära relation för chefer och ledning. Arbetet har ökat kunskapen och stärkt samverkan inom och mellan länets inlandskommuner.

  Ämne:Barn och unga, Funktionshinder, Jämställdhet, Kvinnofrid, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021 - pågår

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Shanazi hjältar förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

  Gävle kommun utbildar unga att våga se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tack vare projektet Shanazi hjältar har kommunen 20 unga ambassadörer och en stark organisation som gör det våldspreventiva arbetet hållbart på sikt.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration, Social omsorg

 • Daglig verksamhet i Göteborgs stad

  Språnget media är en kommunal daglig verksamhet i Göteborgs stad som vänder sig till personer med lindriga och måttliga funktionsnedsättningar. Det finns plats för cirka 50 deltagare i verksamheten.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-01-01 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap

  Borås Stads vård- och äldreförvaltning har arbetat aktivt med insatser för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Utlåning av surfplattor är en del i denna satsning som syftar till att göra seniorer nyfikna, förväntansfulla och trygga i ...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2020-2022. Förvaltning fram till 2025.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Region Skånes väg mot vård i rimlig tid

  Region Skåne har en välfungerande funktion för att hänvisa patienter till andra vårdgivare med kortare väntetid. Varje år får runt 50 000 patienter hjälp.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Början av 2000-talet- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Tuffa beslut banar väg för vård utan köer

  Redan när den nationella vårdgarantin blev lag 2010 bestämde sig Region Halland för att arbeta bort köerna. Med hjälp av tydliga mål och en effektiv vårdlotsfunktion kan Region Halland idag erbjuda sina patienter vård inom 90 dagar på en nivå som är...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2008 och pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Härnösand skapade en lokal handlingsplan för patientsäkerhet på ett år

  Ett grundlig förarbete och förståelse för vad en lokal handlingsplan kan bidra med i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, ligger till grund för hälso- och sjukvården, i Härnösands kommun genomförande.

  Ämne:Patientsäkerhet, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.