Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Uppföljning inom personlig assistans gav bättre kvalitet, minskade utgifter och avslöjade fusk

  På tre år fördubblande kommunen antalet handläggare inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En satsning som gjorde det möjligt att följa upp varje enskilt ärende inom personlig assistans. I dag har kommunen fått tillbaka mi...

  Ämne:Upphandling, Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2016. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Social omsorg

 • Ny rutin vid övergång från introduktionsprogram till vuxenutbildningen i Lidköping

  I Lidköping har gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans arbetat fram en ny rutin vid övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning. Syftet är att göra övergången så sömlös och effektiv som möjligt.

  Ämne:Gymnasieskola, Vuxenutbildning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Nybro stärker samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

  I Nybro kommun samverkar barn- och vuxenhandläggare i team runt barnfamiljer då det förekommer uppgifter om våld. Arbetssättet har lett till mer samsyn och tryggare insatser – både för barn och våldsutsatta föräldrar.

  Ämne:Barn och unga, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Ökad anställningsbarhet på yrkesintroduktion mot vård och omsorg vid Nyköpings gymnasium 

  Yrkesintroduktion med inriktningen vårdbiträde hade tidigare ett oklart syfte. Idag är den styrd mot Skolverkets föreslagna yrkesintroduktionspaket varvat med praktik. Detta har resulterat i ökad anställningsbarhet, ökad måluppfyllelse samt fler bet...

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Integration, Skola, Social omsorg

 • Arbetsmarknadsorientering för nyanlända elever i Eskilstuna

  På Rinmangymnasiet i Eskilstuna har man utvecklat ett koncept med Arbetsmarknadsorientering (AMO) för att underlätta för nyanlända elever att komma vidare från introduktionsprogram till vidare studier och arbete.

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

  Region Kalmar har tagit fram en mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen stödjer verksamheterna att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är vikt...

  Ämne:Kvinnofrid

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2022 - pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Malmö stad: Säkrare arbete med familjer i hederskontext

  Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial och screeninghjälpmedel för arbetet med familjer i hederkontext. Materialet underlättar tidig upptäckt, och ger socialtjänsten stöd att ge tryggare insatser för utsatta barn och unga.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • SEXIT hjälper unga att berätta om våld och övergrepp

  I Jämtland Härjedalen ställer elevhälsan frågor om våld på ett standardiserat sätt. Metoden SEXIT gör det svåra pratbart och öppnar upp för fler unga att få rätt stöd och hjälp.

  Ämne:Barn och unga, Elevhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2020 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Skola

 • Samarbete ökar tillgängligheten till vård i Övertorneå

  Under flera år har Övertorneå kommun arbetat med frågor kring utveckling, välfärdsteknik och digitalisering av äldrevården. Målet har varit att öka tillgängligheten som helhet. Kommunen har utnyttjat och trotsat det faktum att man är en liten kommun...

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Träbyggande i Växjö – från strategi till handling

  Samverkan mellan näringsliv, universitet och Växjö kommun har bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart byggande i kommunen. Med hjälp av lokala, nationella och internationella nätverk har goda exempel inom träbyggnation införlivat...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2005. Pågår.

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.