Publicerad 27 september 2021

Budget och planering

Inom detta område finner du bland annat den senaste
skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva beskattningsutfall liksom program och dokumentation från Budgetdagarna.

Arbetet med skatteunderlagsprognoser

För att bättre förstå när olika underlag presenteras och i vilken ordning finns det en särskild arbetsgång för intäktsprognoser inför ett nytt budgetår; antalet skatteunderlagsprognoser som görs under ett år, när uppräkningsfaktorerna för de preliminära skatteintäkterna beslutas och slutligen hur allt fastställs i beskattnings/taxeringsutfallet och slutavräkningen åren därefter.

SKR:s arbete med skatteunderlagsprognoser

Aktuellt

SKR:s Ekonomibloggen

Evenemang

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset