Publicerad 20 juni 2023

BAS-kontoplaner uppdaterade

SKR uppdaterar baskontoplanerna Kommun-Bas och Region-Bas inför varje nytt räkenskapsår. Nu finns nya versioner inför räkenskapsåret 2024 publicerade. De förändringar som har gjorts handlar främst om förtydliganden och de beskrivs närmare i respektive kontoplan.

Det löpande underhållsarbetet innebär att kontoplanen får en årlig uppdatering och en ny version presenteras på SKR:s webbplats i juni varje år. SKR genomför arbetet i samverkan med representanter för kommuner och regioner samt Statistikmyndigheten SCB i en arbetsgrupp för respektive kontoplan.

Kommun-Bas 2024

Region-Bas 2024

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.